gototopgototop

Добре дошли в сайта на Роден Край™

Основно меню

Още интересни статии

Думи на велики българи

" Орлиците се ловят с живо месо, а не с мърша!" (из разказа "Сватба") "
Николай Хайтов

Translator

English Bulgarian French German Italian Russian

Дарение за Роден Край

Помогнете да опазим историята и културата на България живи!
PayPal

Роден Край™ в Google+

Атила и третият му син Ирник, II част - Заговорът срещу Атила

Владетели

(14 Гласа)
Съдържание на статията
Атила и третият му син Ирник, II част
Конник, лъв и хрътка
Антиохия
Карпелион
Хрисафий
Византийското посолство на Максимиан
Заговорът срещу Атила
Симруг и грифон
Всички страници

 

 

Заговорът срещу Атила

 Приск Панийски не преставал да си води бележки. Той описал разореният град Ниш, който християните славели като родно място на Константин Велики. Наоколо в полето, до разрушените от хунските катапулти и костенурки стени, било пълно с човешки кости, нямало къде да се стъпи на чиста земя, отбелязъл Приск.


Гордите граждани на Ниш не се предали, но Атила бил направил понтонен мост и обсадил града, разказал на Приск един свещенник. Хуните имали не само стенобойни машини, но и всичката нова техника, явно някой майстор от гр. Сирмиум им бил разкрил това изкуство.
Те атакували от няколко страни и имали много дълги стълби. Гражданите упорствали докрая, но част от стените не устояли и хуните проникнали оттам. Никой не очаквал, че те разполагат с толкова много и разнообразни машини.


- Имаха нещо като дървена кула на две колелета, висока няколко етажа – разказваше свещенникът, чиято църква още приютяваше ранените и бездомните. – Нашите я обстрелваха с огнени стрели, но хуните бяха покрили дървената част с кървави кожи от бикове и не можеше да бъде подпалена. С тази кула на колеса, те се приближаваха до върха на стените и обстрелваха със стрели нашите войници, а по това време други хуни отдолу се опитваха да се покатерят по стълби до върха, под прикрития огън на войниците от машината. Много наши бойци и граждани се жертваха, хвърляха камъни по катерещите се по стълбите, но умираха от стрелите на хуните в кулата. Такива дървени кули на колеса имаше няколко, от всички страни. Допълнително обстрелваха стените с катапулти и атакуваха с таркани вратите на града. Имаха и много костенурки. Бог ни бе забравил...


Приск поговорил с Максимиан и двамата отпуснали дарение на свещенника, за храна на лекуващите се в църквите на разореният град.
Към обед пристигнал генерал Агинтей, който бил magister militum на Илирик. Пълководецът предал на Максимиан 17 хуни-бегълци и съпроводил кервана до река Дунав, близо до гр. Сингидон, дн. Белград.
На север от реката започвала земята на хуните.
Местността там била гориста и Приск внимателно се оглеждал. По едно време уплашено забелязал, че някакви конници тайно и отдалеч следят кервана.


Едеко и останалите хуни се направили, че не виждат нищо. Хунският генерал, който в римска земя бил постоянно напрегнат, сега даже се отпуснал и започнал да се шегува. Той също мернал странните конници, но веднага ги познал. Разбрал, че Атила е пратил съгледвачи, които отдалеч да придружават кервана и да го охраняват. Едеко носил голям ковчег със злато, а така също много платове и коприна. Той дори купил от пазара в Константинопол четири камили, подарък на Атила. На гърбиците им били закачени кошове с фруктови плодове, фурми, червен и черен пипер, индийски подправки, сладкиши. А за жените бил купил благовония от мускус, багрила и сирийски шалове. Но най-голямата изненада несъмнено щял да бъде големият слон, който лично Хрисафий разрешил да бъде купен от Едеко. Голямото животно стъпвало тежко в края на кервана. Хуните не били виждали по-голяма сензация от джуджето Зерко, пратено преди време на Бледа от Аеций. Сега Едеко предвкусвал как всички ще бъдат зашеметени от това непознато за тях огромно животно, украсено по персийски обичай, на чийто гръб имало трон за Атила. Хуните и преди имали няколко слона, докарани в Европа след персийската война от 395 г. на Харатон, славният генерал Улдин, но оттогава минало много време и за тези страшилища разказвали само старците и бабите.


Кервана и посолството опънали шатри за пренощуване, а Едеко с няколко конника препуснал напред и преди първи петли стигнал до стана на Атила.
Той влязъл при династа на хуните и му разказал всичко за заговора. Атила внимателно изслушал подробностите и единственото, което промълвил, било:
- И Аеций ли е замесен?
- Така каза Хрисафий, говореше като упълномощен от Теодосий и Аеций...
Атила се разходил из шатрата замислен и мълчалив, после разпоредил:
- Знам, че си уморен, но трябва да се върнеш при посолството, за да не се усъмнят. С теб ще дойде Скот, за да попита Максимиан с каква цел идват. Първо трябва да разберем дали само Бигила знае за заговора или и останалите римляни са замесени. Внимателно преровете вещите им, трябва да сме сигурни, че Бигила носи парите за подкупа.
Скот бил много прям като човек, той стриктно отговарял за хазната, но му липсвала гъвкавост. Едеко попитал:
- Онегесий не се ли върна с Елак от акатирите?
Лицето на Атила било загрижено:
- Елак паднал от някакъв местен кон, който му подарили акатирските старейшини и си счупил крака. Това ще ги забави. Ако пратя пък Есла, който е по-обигран от Скот, римляните веднага ще му отговорят, че той като дипломат знае, че задължение на всеки посланик е да докладва пред онзи, при когото е пратен. А тях Теодосий ги праща с писмо при мен. Скот ще пратя с теб, а ти и Орест следете поведението, лицата им, всичко. Трябва да разберем дали Максимиан и Приск са посветени, ако са - лошо. Максимиан може да иска да ме види лично, за да ме убие. Фанатик ли е?
- Не бих казал, той е образован юрист, а Приск е ритор.
Атила вдигнал ръце:
- Нима наистина Теодосий и Аеций са се побъркали, че са се доверили на едно животно, като Бигила? Толкова ли са немощни, че разчитат един преводач да организира бунт и убийството ми? Нещо не е както трябва...Взимай Скот и се връщайте да разберете всичко.
Едеко и Скот препуснали обратно и стигнали към обед. Максимиан знаел много добре кой е Скот...
Хрисафий като убедил Теодосий да бъде организиран заговор срещу Атила, спешно изпратил вестоносец при илирийският генерал Агинтей. Последният трябвало не само да задържи 17-те хуни, но и да събере сведения кои са главните сподвижници на Атила. Хунските бежанци вярвали, че вече са получили закрила от Агинтей и му разказали кой кой е в двора на Атила, но после ужасено разбрали, че са измамени. Агинтей предал тези данни на Максимиан и посланникът вече имал сведения кои са висшите хунски сановници. Когато Скот се появил, Максимиан се зарадвал, защото знаел от Орест, че той е брат на Онегесий и срещайки се със Скот му обещал голяма награда, ако той спомогне за визита лично с Атила.
- Брат ти би постъпил така, понеже знае дипломатическия протокол – даже допълнил посланникът.
Скот обаче разочаровал римляните. Той имал добър латински, но се държал по варварски и казал на Максимиан, че Атила го праща, за да получи отговор от посланика с каква задача идва това посолство.
Максимиан изнесъл надменно урок по дипломация и обяснил на Скот, че задача на всяко посолство е да се срещне с онзи, при когото е пратено и пред него да съобщи посланието от онзи, който е изпратил посолството, в случаят Теодосий ІІ.
- Смисълът от посолство е никакъв, ако то не може да докладва пред човека, заради когото е пратено. Теодосий не е изпратил посолство при Скот, а при Атила – логично обеснявал Максимиан.
Едеко и Орест се спогледали.
Скот обаче бил прям и като скала. Той пак се върнал след ден и пак задал същите въпроси. Максимиан пак изнесъл урок по дипломация. Скот обаче не му останал този път длъжен и му казал, че знае съдържанието на писмото на Теодосий, което Максимиан носи в джоба си. Приск искрено се учудил и даже се усъмнил, че хуните използват разни магии, нали са езичници.
Максимиан не коментирал, той разяснявал спокойно юридическите междудържавни казуси по въпроса и изнасял теоретични беседи.
Едеко и Орест отново се спогледали. И двамата били убедени, че този суховат юрист, ако е замесен в заговор, би се оплел в лъжи, гняв и притворни доводи. Приск пък постоянно записвал думите му, което е абсурд, ако са заговорници, защото написаното е улика. За разлика от тях Бигила постоянно сменял цвета на лицето си от уплах и се оправдавал, че е неразположен и болен.
Скот дошъл и трети път с все същите въпроси.
Максимиан не се стреснал и пак изпял своята песен. Междувременно хуните преровили багажа на римското посолство и станало ясно, че Бигила не носи парите за заговора.
Ситуацията ставала заплетена, ето защо Едеко един ден случайно се доближил до преводача и му рекъл:
- Генералът си държи на клетвата. Подготвих нещата, трябва да раздам вече подкупите...
- Не ми дадоха предварително парите, защото ми казаха, че разходите могат да се увеличат. Колко злато трябва ? - зарадвал се Бигила.
Едеко поискал 1000 солиди.
Още същата вечер Атила, Скот и Едеко пак се събрали на съвещание. Едеко съобщил своето и на Орест мнения, че Максимиан и Приск не са замесени и че само Бигила е връзката с Хрисафий.
Атила пак попитал:
- Дали Аеций е замесен?
Никой не можел да даде отговор на този въпрос, освен Бигила. Но преводачът нямало как да бъде изобличен, след като не носи парите...
- Колко наши бегълци върнаха – попитал сурово Атила.
- Седемнадесет – отговорил Едеко.
- Малко са, да...малко са...- Атила станал и разпоредил – Още утре в близкото село ще приема Максимиан. Ще играем по римската свирка. Направете ми списъци на всички, които знаете, че са бегълци. Включете и тия, които се съмняваме, че са дезертьори. Няма да се съглася Теодосий да ми връща само 17 бегълци. Ще вдигна скандал и ще върна Бигила, заедно с Есла, при Теодосий. Да уредят въпроса, както трябва. Есла ще представи нещата като заплаха за току-що сключеният мир. Ще искам всички бегълци, а Бигила ще използва връщането си, за да вземе парите за заговора. После ще действаме. Утре трябва да бъда много гневен пред Максимиан, ще превърнем въпроса с бегълците в най-важният за нас. Донесете ми списъци, ще ги стреснем, че ще нападнем, заради бегълците и дезертьорите. Да ни върнат и Терасико, нищо, че е станал римски гражданин и вече се нарича Зенон. Той е дезертьор от нашата армия...nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack woolrich outlet online piumini woolrich outlet moncler outlet online moncler outlet piumini moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet online peuterey outlet cheap oil paintings pop canvas art