gototopgototop

Добре дошли в сайта на Роден Край™

Основно меню

Още интересни статии

Думи на велики българи

" Всичко се състои в нашите задружни сили. "
Васил Левски

Translator

English Bulgarian French German Italian Russian

Дарение за Роден Край

Помогнете да опазим историята и културата на България живи!
PayPal

Роден Край™ в Google+

Исторически извори

Римска история - Никифор Григора

Исторически Извори

Написано от Веселин Тракийски 10 Юли 2013

(10 Гласа)

РИМСКА ИСТОРИЯ - НИКИФОР ГРИГОРА

Исторически извори

Никифор Григора (ок. 1295—1360) е византийски историк и богослов, бил е в обкръжението на император Андроник ІІ, библиотекар и архивар в канцеларията на последния. Като богослов Григора е опонент на Григорий Палама, има съчинение за теологичните си диспути с него.

Римска история” в 37 книги, е основното произведение на Никифор Григора. В нея описва събитията между 1204 и 1359 години. 
Григора е автор и на коментари към Одисей, както и на много други разножанрови съчинения, сред които и философското „Флорентинецът или за мъдростта”. Занимавал се е и с астрология, работил е върху календара.

Единадесет книги от общо 37 на „Римска история” на Никифор Григора, са преведени на руски през 1862 г. (под надслов т. 1) от П. Шалфеев. Разказаните събития обхващат периода от 1204 до 1341.

Тук представяме два откъса от кн.2,2 и кн.2,4 на „Римска история”, които ни дават сведения за българите при р. Волга, за създаването на Дунавска България, за произхода на българите и за широката употреба сред византийските историци на топоса „скити”, обхващаш имената на много народи. Представата на Григора през ХІV в. за скитите е почти равнозначна на едно разбиране за всички варвари на север от Истър (Дунав). Според Григора, още Омир ги бил наричал „кимерийци”. 
 

Статистическа таблица за Северна Румелия към началото на 1830 г

Исторически Извори

Написано от Администратор 22 Август 2011

(8 Гласа)

Превод от руски език: Веселин Тракийски

Няколко думи от преводача   Посвещавам превода си на паметта на покойната баба Рада Стоилова Мирчова, родена около 1823-3 г. в с. Търново, Узункюприйска кааза, Одрински вилает и починала през 1913 г.на 90 г.  в гр. Луковит и на всички знайни и незнайни тракиянци от Румелия, жители на това българско село и мои прародители и на техните родственици и близки хора от другото българско село Хасково от същия вилает, които веднага след края на 1878 г. са приели участта си да станат бежанци от родните си домове и имоти за да живеят в свободна България.  Те, накрая на пътя си са намерили на север от Балкана в Княжество България спокоен пристан и подслон от съчувстващото им тогавашно население от село Горни Луковит, което впоследствие става един от първите обявени градове на Княжеството,  където и до ден днешен стоят къде изправени, къде наклонени, къде паднали, техните надгробни паметници.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Норовският псалтир

Исторически Извори

Написано от Администратор 11 Юли 2011

(7 Гласа)

Норовският спалтир - паметник на късното българско средновековие и на многостранните знания на българите

Превод от Веселин Тракийски по изданието на „Норовская псалтырь Средноболгарская рукопись XIV века”, Издательство Болгарской академии наук, София, 1989 / Oтговорни редактори: Член-кореспондент БАН, проф. Кирил Мирчев,  Член-кореспондент БАН, проф. Дора Иванова-Мирчева с разсъждения само за календарната таблица на лист 1а.
    
Норовският псалтир е писмен паметник на късното българско средновековие. В него е отразена нормализацията на предефтимиевския книжно-писмен език, след който по инициативата на патриарх Ефтимий Търновски, завършва поправката на църковните книги. Основният замисъл на тази нормализация е бил стремежът за буквално спазване на гръцкия текст и това е отразено ясно и последователно в ръкописа. След него започва дълбокото въздействие върху развитието на книжно-писмения език през XV – XVI векове не само в България, но и извън границите й (Русия XV – XVII в., сръбските и влашките земи).

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Захарий Ритор - глава 3 от книга 7 и глава 7 на книга 12

Исторически Извори

Написано от Веселин Тракийски 21 Март 2011

(10 Гласа)

Превод и предговор: Веселин Тракийски

Предговор

В Британския музей (БМ) под Add.MS. 17,202 се съхраняват исторически материали за Сирия, издадени от Dr. Land, под заглавието – „Zachariae Ep. Mitylenes aliorumque scripta historica Graece plerumque deperdita - От Захария Еп. Милитенски и други написани на гръцки език истории,  унищожени в голямата си част”. В Хрониката се съхраняват без името на автора и под заглавието „A volume of records of events which have happened in the world.- Обем от записи, които са се случили в света”. Части от същата работа се съдържат (също анонимно) в  Cod. Syr. Vat. 14.6 (formerly 24), fol. 78ff. Цитати от тях са публикувани от Асемани в превод от латински през 1838 г. Пасажът,  намерен в посочения ватикански кодекс, е цитат от Dionysius Bar Tsalibi като "Zachariah the Rhetor and bishop of Melitene – Захарий Риторът и епископ от Мелитени", от което Асемани титулува автора като "Zachariah of Melitene – Захариа от Мелитени."

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Още веднъж за Джагфар Tарих-и

Исторически Извори

Написано от Кирил Милчев 09 Март 2011

(8 Гласа)

Исторически извориАвтор: Кирил Милчев

Предвид на факта, че значителен брой любители на българското ранно минало проявяват интерес към средновековния волжко-българския свод от летописи „Джагфар тарих-и”, реших да споделя някои свои мисли, които надявам се да бъдат от полза на бъдещите интерпретатори на тези текстове.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Страница 1 от 5