gototopgototop

Добре дошли в сайта на Роден Край™

Основно меню

Още интересни статии

Думи на велики българи

" На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел. "
Васил Левски

Translator

English Bulgarian French German Italian Russian

Дарение за Роден Край

Помогнете да опазим историята и културата на България живи!
PayPal

Роден Край™ в Google+

ХАН, КАН или КНЯЗ?

Български език

(5 Гласа)

ИзследванияДнес предлагаме на читателя да се запознае с едно изследване на Павел Серафимов върху титлите, с които са били именувани българските владетели някога. Текстът е много интересен, най-вече защото предлага ново тълкуване и етимология на познатото на повечето от вас "канасиубиги". Ние сме готови да се обзаложим, че подобно тълкувание скоро няма да влезе в учебниците. Дали авторът е прав, преценете сами.

 

Хан, кан или княз?
Автор: Павел Серафимов

Дълго време ние бяхме заблуждавани, че старобългарските владетели са носили титлата хан. Преди около тридесет години бе създадена дори една изключително скъпа за времето си филмова продукция “681 – Величието на Хана”. Мнозина от нас успяха да се “насладят” на фантастичните гледки: веещите се знамена от конски опашки, облечените в опърпани кожени дрехи прабългари, да не забравяме безкрайното поле от юрти и провикващите се боили – Ювиги Хане!...

Това безумие бе продукт на чуждопоклоничеството на нашите академици, а също и на строгите директиви на тоталитарната цензура целяща да убие в зародиш всеки опит за пробуждане на националната гордост. Срамното е, че дори и в по-ново време някои учени като Йордан Андреев, Станислав Станилов, Андрей Пантев упорито продължават да наричат древните ни владетели ханове. Борис Симеонов е по-предпазлив и употребява хан/кан, a още по-тактичния Веселин Бешевлиев определя върховните владетели на дедите ни като канове. Ясна етимология на думата обаче не бе дадена от никого. Едно е да посочиш кой каква титла има, друго е да дадеш обяснение за нея от езика, в който тя се използва.

Произходът на титлата КАНАС е неудобен както за нашите, така и за чуждите учени. Признанието, че думата е от палеобалкански произход ще запрати стотици томове историческа литература за вторични суровини и ще срине много авторитети. Това е една от причините до ден днешен да се спекулира със значението на титлата носена от нашите древни владетели. Вариациите на изписването й показват тракийска диалектна особеност, която е типична и за съвременните български говори. Титлата се среща най-често като КАНАС, но Маламир е титулуван КАНЕС, т.е. имаме колебание между А и Е. Тази особеност намираме в тракийските думи дева-дава ( както и в българският глагол девам-дявам). Това изобщо не би трябвало да ни учудва, защото в тракийските надписи от VIII-ми- VII-ми век преди Христа намираме древни титли като АКЕНАС, АКЕНАНОГАВО, думата за светилище – АКАНАН, а също и лични имена с корен КАН (КАНУТИЕВАИС, КАНУТИЕВАН ). Думите се срещат във фригийските епиграфски паметници каталогизирани като W-07, Р-02, Р-03, Р-05, М-01, 1A-I, 1 A III... Най-близката до КАНАС, КАНЕС тракийска титла е АКЕНАС ( от надпис W-07 ).  Тя от своя страна показва връзка с хетската дума КАНТЕЗИЯ/XАНТЕЗИЯначало, първа част, да не забравяме лидийската* КАНЕЙН-първи жрец,  т.е. тракийските титли с корен КАН, КЕН имат значение началник, вожд, вожд-жрец, този, който е пръв.

В по-стари постинги бе обяснено, че траките са оказали голямо влияние върху галите. Страбон свидетелства за култ към Дионис в Галия и за практикуване на самотракийските мистерии на Британските острови ( IV-4-6). Алфред Холдер съобщава за култове на галите към тракийските божества Атис, Кибела, Сбелсурд (Alfred Holder, Alt-Keltischer Sprachschatz ). В такъв случай е редно е да проверим за наличността на сродни думи на КАНАС, КАНЕС, АКЕНАС  и в речниците на келтските народи. Както и би могло да се очаква, там намираме галските COUNOS-княз, CINTO първи, ирландската и шотландска CEAN-глава, главатар, CEANARDводач, първенец, кимришката CYNTAF-първи...

Щом старобългарската титла КАНАС, КАНЕС  показва връзка с хетски, тракийски и келтски думи то е невъзможно тя да е от тюрко-алтайски произход. Да, известно е, че тюркските народи  ползват близка по звучене титла ХАН, това обаче не я прави автоматично тюрко-алтайска. Тюркските племена успяват да се цивилизоват и организират сравнително късно, в такъв случай е напълно естествено те да заемат административни термини и титли от други по-развити хора. Реалността показва, че “турските” титли паша, сеймен, сердар са от персийски произход, а пък султан, векил, везир, гавазин, имам, аянин, заптие и др. са арабски. Виждаме, че тюрките са приели доста тили от хора, с които са били в контакт.

За тракийски поход към Индия свидетелстват Филострат,  Еврипид, Хигинис, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон. Факт е също, че в индийските пурани ( древни предания) се говори за бригус бойци колесничари ( като каквито се славят и траките). Не е много трудно да се направи връзката между бригус и бригите-фриги, които са и първите почитатели на Дионис – Бромий ( а Брама е най-старото божество на индийците). За да стигнат до Индия тракийските бриги е трябвало да минат и през земите на тюрко-алтайските народи. Траките са били безспорно по-силни и са се наложили над азиатските племена, повлиявайки ги до известна степен езиково и културно. Понеже думите АКАНАН, АКЕНАС, АКЕНАНОГАВО и АКЕНАНОГАВАН са точно от езикът на тракийското племе фриги (чийто клон стига и до Индия), то е напълно естествено да намерим сред тюрките променен вариант на фригийската титла...т.е. не тюрки донасят от Азия титла за владетел, а древни балкански поселници дават свои думи на тюрко-алтайци.

Остава да се обясни смисълът на КАНАС. Гърците превеждат титлата като APXONTOS водач, вожд, владетел. Нашите думи първенец, началник идват от понятията първи, начело, точно това е и значението на КАНАСтози, който е първи, този, който е начело. Древният корен КАН намираме в наши думи като ЗАКОН -това, което е от началото, ИЗКОНЕН-първоначален, като тяхната най-стара форма е била ЗА КАНИ, ИЗ КАНЬ ( В. Георгиев, И.Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев) ... отговаряща прекрасно на хетската дума КАНТЕЗИЯ / ХАНТЕЗИЯ начало.

КАНАС не е нищо друго освен един стар вариант на титлата КНЯЗ** както доказа отдавна проф. Ганчо Ценов, а пълната титла КАНАС У БИГИ има значението КНЯЗ В БОГА ( КНЯЗ ОТ БОГА). Гърците дават превод  EK TEOI ARXONTOSот Бога владетел ( владетел в Бога).

ЕК е гръцки предлог отговарящ на нашия ОТ( на старобългарските надписи е употребен предлога У защото нашата морфология на речта е различна от гръцката).

TEOI – съотвтства на БИГИ ( BIГI ) като значението е БОГ. За непредубедените не е трудно да разберат, че БИГ(И) е стар вариант на БОГ. В наши родопски диалекти има замяна на О с И, така че вариантът БИГ, вместо БОГ показва българска диалектна особеност типична за родопския регион, а не е тюркската дума БЕГ...

ARXONTOS е еквивалентът на КАНАС-княз, владетел.

Важно е да се спомене, че Бог е тракийска дума, засвидетелствана още през VIII-ми век преди Христа на фригийският надпис G-136. Според Хезихий Багайос е името на върховният бог на фригите. Подробности относно етимологията на Бог ще намерите тук http://sparotok.blog.bg/politika/2009/10/24/kakvo-oznachava-dumata-bog.421876

Ето каква е истината, не носещи чалми тюркски бегове са изсичали надписи върху камък в Плиска, Преслав и Търново, а потомци на свободолюбивите траки, които през VII-ми век успяват да извоюват пълна независимост от Източната Римска Империя.

Измамите и манипулациите на Златарски, Амбери, Фехер, Шафарик, Иречек и др. стават прозрачни когато всички данни бъдат представени. Поддръжниците на теорията азиатският произход на българите скриха много сведения и по-този начин представиха една изкривена картина на реалността, но както е казал княз Пресиян – Бог вижда!

 

Използвана литература и пояснения:

1.A. Lubotsky, The Old Phrygian Areyastis-inscription, Kadmos 27,1 (1988), 9-26;

2.A.H.Sayce, The New Neo-Phrygian Inscriptions, The Journal of Hellenic Studies , Vol. 46, Part 1 (1926), pp. 29-35;

3.Fred.C. Woudhuizen, Phrygian and Greek, Supplementum Epigraphicum Mediterraneum 33, TALANTA XL-XLI (2008-2009), 181-217; 4.

4.Rodney S. Young, Old Phrygian Inscriptions from Gordion: Toward a History of the Phrygian Alphabet, Hesperia, Vol 38, No.2 ( Apr.-Jun.., 1969) pp.252-296

5.C.Brixhe, M.Lejeune. Corpus des inscriptions paléo-phrygiennes, Paris, 1984 ;

6. Early Phrygian Inscriptions from Gordion http://sites.museum.upenn.edu/gordion/articles/culture/24-artinscriptions

7. A. Lubotsky,  Phrygian etymological database (in progress)

http://www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=dataiephrygian+&first=1

8. A. H. Sayce, The Decipherment of the Hittite Hieroglyphic Texts, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 4 (Oct., 1922);

8.A.McBain, An Etymological Dictionary of the Celtic language

http://www.ceantar.org/Dicts/MB2/index.html

9. MacBain, An Etymological Dictionary of the Gaelic Language

http://www.pmoran.net/macbain/

10.Alfred Holder, Alt-celtischer Sprachschatz, Wiena, 1896;

11.Г.Ценов, Праотечеството и Праезикът  на Българите, Хелиопол, София, 2005;

12. O. Haas, Die Phrygischen Sprachdenkmaler, Lingistique Balkanique X, Sofia, 1966;


------------------------------
* Лидийците са потомци на люитите, чиято прародина е в Южна Тракия и днешна Северна Гърция.


** Разбира се за княз се твърди, че била германска заемка, идвала от конунг-цар, но това е пълна глупост. Както се уверихте нашата титла показва ясна връзка с хетски и тракийски. Германистите извеждат конунг, конге, кинг –владетел, цар от куни –род, т.е. значението е човек от рода, човек от народа. Това е доста наивно тълкуване, човек от народа не притежава нито един отличителен белег за за вожд като например първи, силен, сияен, богат. Друга важна подробност е, че първите конунги имат странни  за германите имена като Укромир, Радагаст, Ариовист ( сродно на скитските Ариапейт и Ариант), Деудорикс, Беторикс, Бойрикс. Вече е признато, че рикс- цар е заемка в езиците на германските народи, за сметка на това тракийската титла резос-цар е спомената в Илиада и на линеарен А документи от XVII- ти век преди Христа ( НТ 13 – РЕЗА, втори ред). За непредубедените е ясно кой кого е владял и кой на кого е давал титли

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Коментари (10)

Следете за нови коментари с RSS
Валентин Иванов
Кана Сюбиги
Написа Валентин Иванов
на 28 октомври 2010
Оцени коментара:
Кога ще ще отвикнат някои хора да търсят под вола теле,не се наемам да позная...Чудно ми е защо го правят,но по-горе намесват и Кан Пресиян/който му е по-друго името,но нали за същия човек става дума.../.Затова реших да напиша каво означава-Кан и Сюбиги/ или Субиги,макар,че "су" и "сю" не е едно и също/.Кан,Каган е старобългарска владетелска титла и е равнозначна на -Цар,Император.Сричката -"ка" в стария език означавала-свят,световен,или се отнасяла за човек който владее всичко.Друга особенност е че той обикновенно бил и главен жрец,т.е. глава на духовенството/както ни имитират днес в Британската империя...smilies/smiley.gif/,освен това в старите държави на българите винаги са живяли много етноси и народи.Сюбиги е допълнителна титла принадлежаща на държавния глава/както е и днес в много страни/.Означава-Главнокомандващ на воъръжените сили/на всичките видове воъражени сили/.Сю означава -войска а Бег-командващ.
Атил-/а това име буквално означава "Конска земя"...smilies/grin.gif!Така предците ни са нарекли река Волга и степите около долното и течение,когато се върнали в Еврапа в началото на 2-ри век.Това не е лично име на Атила както се смята а е прякор.Сам той се е нарекъл така в чест на своята родина.Личното му име е било-Тук,Тукай,има такава област в Унгария и на него са крястили и най-хубавото си вино-Токайското! smilies/wink.gif
Станимир Каравеликов - Администратор
Интересно
Написа Станимир Каравеликов - Роден Край
на 28 октомври 2010
Оцени коментара:
Като цяло темата ми се струва доста интересна. Може би трудностите в изследването на древните титли и изобщо думи се изразяват в различните наречия и диалекти, обособени по българските земи от дълбока древност. Бих прочел с интерес всички коментари и допълнения по темата, защото напоследък стана доста спорно кое е правилно - кан или хан.

Трудно бихме успели да поправим грешките на управниците на третата българска държава свързани с погазването и умелото унищожаване на историята и самосъзнанието ни, но мисля, че все пак не е невъзможно.

Поздрави.
Валентин Иванов
Да бъдем умерени оптимисти
Написа Валентин Иванов
на 28 октомври 2010
Оцени коментара:
Да,и аз съм умерен оптимист,въпреки многото черни прокоби за бъдещето ни.Казват,че Хан било нещо като пожизнен монарх...Изборна длъжност било а Кана е наследственна титла.Нашите тук явно са били Канове.Макар,че съвета на великите боили да го избирал или одобрявал а после главния жрец-Кам Бояна да правел нещо като освещаване и коронация.В следващите три части на цикъла "Малко известната история на българите" има сведения за тези неща.След две-три седмици ще ви ги пратя и тях.
При възникването на Рим техния държавен глава е бил по нашему точно това-Хан.Пожизнен изборен монарх,те го наричали-Рекс или както го превеждат Цар.След това си направили република и накрая империя.Добре е историците и изследователите да знаят езици,това много помага,защото иначе,човек гледа и нищо не вижда ...И почва да гадае и да си прави разни умозаключения.Но наистина нещата са поправими.Дано това да важи и за Църквата и държавата.
0
"КNAЗ", канасубиги, канасувиги са си български титли на владетелите им 1
Написа Сандилх
на 10 януари 2011
Оцени коментара:
Г-н Серафимов, по моему не бива да така да съдите сценаристите и режисьорите за името на филмовата продукция “681 – Величието на Хана”, те са се консултирали за всичко с тогавашните фактори в историческата ни наука. До тогава всичко отнасящо се до древната история на българите за тези наши историци е било плод на сведения от извори, изготвени вследствие на интересите и труда на небългари. А да обвинявате "тоталитарната цензура" е несериозно. Титлата "хан" е обявена в капиталния труд на проф. В. Златарски много години преди появата на тази "цензура".В тези години чл. кор. на БАН В. Бешевлиев свободно публкува своите работи и издирените от него надписи, оставени от средновековните българи от Първото българско царство и специално коментира тази титла. Неприемането й от неговите колеги е напълно естествено. То и сега е така. Вие не приемате за меродавни другите мнения и сте свободен да предложите своето. Дали ше го приемат сега, когато няма "тоталитарна цензура" е друг въпрос! Та това, което е известно по въпроса за титлата на българския владетел и е с български произход е нищожно малко. Това са няколко надписа отнасящи се до двама владетели. Титлата е "“CANASVВHГY" - KANAΣYBIΓI - “канасювиги, канасувиги, канасюбиги, канасубиги)". Тя е изписвана на камък и то по поръка на съоветния български владетел, първо Омуртаг (за който няма съмнение, че знаел какво поръчва) и Маламир (неговия син). Какво са писали чуждите автори през ранното и по-късно средновековие е друго, но в никакъв случай нито един от тях не е титолувал български владетел като "хан", нито пък някой от българските владетели да се е титолувал така. Очаквах да посочите кой първи обявява, че българската владетелска титла е "хан"! Това става не по-рано от 900 г. след появата на тези надписи. И е свързано с появата на понятието т.н. "велико преселение на народите" и свързването му с тюрките, които уж били главната движеща сила на това "преселение". По това време се появява фундаменталния труд за гибелта на Римската империя на Е.Гибон, книгата „Il Regno degli Slavi“ на Мавро Орбини, после "Историа на България" на П. Богдан Бакшев, но и тях няма нито ред за тази дума. До колкото е известно "честта" да се "снабдим" с титлата "хан" е на Шафарик и се подема от руската историческа наука и западните историци на принципа "като рекат на едно куче е бясно, отиде та се невидя".
0
"КNAЗ", канасубиги, канасувиги са си български титли на владетелите им 2
Написа Сандилх
на 10 януари 2011
Оцени коментара:
Но да се свързва титлта "канас" с траките, без да е доказано, че не е възможно да бъде "кана", е много смел полет на мисълта. Като се съсредоточим на известното за траките, техните държави и техните царе, за надписите им по съдове и там където са установени, не ми е известно тази дума да е установена поне в един единствен извор. Колкото й да се е твъряло, че българите са от тюркски произход, самото Ви твърдение за тракийския ни произход, е априори отрицание на това твърдение. Да го свързваме със славяните е напълно несъстоятелно, защото понятието "славяни" се появява през 17 век, чрез посочения по-горе М. Орбини. За гръцкия, латинския и арабския произход на понятието, считам че ще подкрепите мнението за тяхната несъстоятелност. Остава да го търсим само в българите и то в районите, където те са живели. Споделяте мнение за фригите, но не посочвате твърдението на Херодот, че според него арменците, които през 7 в. п.н.е. са се придвижвали към езерото Ван са фригийски колонисти. Възниква въпрос как и откъде са се върнали са тези траки, та от IV до VII в.н.е., че и по-рано са се оказали в района на северното черноморие от Днестър до Волга и на север до Киев и северно и най-интересното е защо техните съвременници като З. Ритор в 555 г.н.е. ги посочва като българи на първо място от ред други народи, че живеят там и имат градове. Преди него арменските историци и редица други автори ги описват като племена с различни имена (купи-болгар, кучи-булгар, оногондури, кутригури, утигури и др.), които преминават от северния бряг на Дунав и се бият с ромеите в Мизия, Тракия, Македония, Пелопонес и т.н. След началото на IV в.н.е. в изворите имената на племената се подменят с едно име българи. А в VIII в. един от най-известните историци на ИРИ Теофан Изповедник пише в Хронография за с.м.6171, р.х. 671., че в района на сев. черноморие е съществувала Стара Велика България и от там на юг от Дунав е преминало едно варварско племе под ръководството на Аспарух третия син на Кроват и т.н., но той изрично пише, че те са българи. Не се съмнявам, че това Ви е известно, но от тук и редица други извори не следва, че те са траки. Дори не пише, че на юг от Дунав са заварили траки, защото местното население е било считно за поданници на ИРИ. Пише, че са изместени други племена, едни на северозапад, срещу аварите, а други на изток (Вергава). Не е известно каква титла е имал българския владетел нито на Стара Велика България, нито на тази нова България, с която императорът на ИРИ сключва договор и се задължава да плаща данък (но не обичайната заплата на magister millitium, която се дава на владетеля т.н. федерати) , но след 130 години един от наследилите го, по съответния ред, го е отразил на каменна колона и още на няколко плочи. Вероятно да не го изгорят ромейте, както са изгорили всичко от "аулите" на баща му, Крум Страшни. От изворите е известно, че фригите 12 века преди н.е. заемат централната част на Мала Азия (където е ез. Ван). Е от къде са минали тези фриги та са се върнали на Балканите (за тях се твърди, че са от Стримон - р.Струма), та не са се заселили на старите си поселища. За да стигнат до Добруджа с Аспарух, те би трябвало да преминат през Кавказ, да се преименуват и станат българи, да ги забележат и опишат старите автори и т,н, и т,н, и чак след 20 века да обявят титлата на своите владетели Омуртаг и Маламир - канасубиги, канасувиги, канесубиги. А каква е етимологията на титлата друг път.
Тодор Тодоров
Здравейте приятели Родоюбци..
Написа Тодор Тодоров
на 16 март 2011
Оцени коментара:
Ни най малко се съмнявам че тук има прекрасни Историци но от прочетеното по горе разбрах че тук в старанието всеки да се направи на велик и най знаещ...Блгарската история пише ли пише вместо да се обедините и наистина напишете нещо което е самата истина или поне 80% истина за да разберем най после поне малката истинса част от Българската история.....А за да разберем това първо трябва да започнем от Русия Украйна Казакстан и други. Държавата да поиска от тези даржави ДА покажат всичко това което крият....
Станимир Каравеликов - Администратор
Отговор
Написа Станимир Каравеликов - Администратор
на 17 март 2011
Оцени коментара:
Здравейте, г-н Тодоров,

Благодаря за Вашата оценка и забележка. Напълно подкрепям думите Ви, отнесени към изследователите на Българската история като цяло.

Разбира се знаете, че е много трудно човек да знае всичко и да има пълен поглед върху дадена наука, обширна като историята. Именно затова ние, администраторите на Роден Край, се стремим да събираме и обобщаваме различните течения в изследването на Българската история, за да можем на база покрити гледни точки да стигнем до истината за нашите предци. Уверявам Ви, това не е никак лесно, но се стараем да отделим целия този ресурс и време даром, в полза на разкриването на нашето минало.

За съжаление все още не можем да обединим усилията на различните изследователи, тъй като в 95% от случаите се стига до конфликт кой прав и кой крив, вместо да прегледат допирните точки в хипотезите си. Именно затова ние предлагаме на нашите читатели различните гледни точки, за да се види колко противоречива и колко целенасочено затривана е Българската история.

Без значение дали ще започнем от Русия, Монголия, Китай, Казкстан, Корея, Иран, Украйна, Румъния, Молдова, Беларус, Италия, Турция, Гърция или България, ние навсякъде ще открием следи от Българската култура и именно това прави толкова спорен момента с произхода на Българския народ.

Надявам се един ден с общи усилия да успеем да разкрием истината за миналото ни.
0
турците
Написа spiderwolf
на 11 юли 2011
Оцени коментара:
искам само да спомена че турците се появяват около 600 година след христа и не могат да се свържат нито с българите,нито с когото и да е!отделно за англия има толкова неща според които не са случайно близки или еднакви с бългапите че остава да са и те с близък корен.
част от древните ни писмени знаци,връзката им с атила,гайдите,най-важното! - наличието само при нас и в англия на Еньов ден(можете да го видите в книгата "билбо бегинс или дотам и обратно" още в началото пише за него,името - векикобритания!и още много неща които никой няма да признае )
Петър Дервишев
Еньовден и гайди
Написа Петър Дервишев
на 12 юли 2011
Оцени коментара:
Не само в България и Англия се празнува Еньовден. И не само в България и Англия се палят огньове на този празник - тези огнени ритуали са доста разпространени, почти из цяла Европа. В Германия празникът се нарича Johannistag (Йоханистаг), във Франция Fête de la Saint-Jean (Фет дьо ла Сен Жан), Испания - Fiesta de San Juan (Фиеста де Сан Хуан) и още, и още...

А гайдата е изключително разпространен инструмент в Европа и Азия под различни разновидности. Ето тук един списък на гайди (макар че лично според мен може и да е непълен): http://bg.wikipedia.org/wiki/Гайда
0
...
Написа Благой
на 11 септември 2016
Оцени коментара:
Знамето с конска опашка било измислица а? Тогава защо в кореспонденцията между римския папа и княз Борис се споменава че знамето на българите е конска опашка? Одърпани кожи било измислица? Тогава защо западните хронисти описват българското пратеничество при византийския император като няколко юнаци облечени в кожи и глави остригани по маджарски(сиреч чембас или кохол)? Тебе те е срам да се наречеш българин ли бе тъпанар смотан? Народ на завоеватели и държавници? Не ме сравнявай с насраните траки моля. Това е недостойна и неграмотна робска сган газена от елини и римляни.

Напиши коментар

по-малък | по-голям
security image
Моля въведете символите

busy
nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack woolrich outlet online piumini woolrich outlet moncler outlet online moncler outlet piumini moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet online peuterey outlet cheap oil paintings pop canvas art